Terms of service

Пристапот до нашата веб-страница е дозволен на привремена основа, и ние го задржуваме правото да ја повлечеме или измениме услугата што ја обезбедуваме на нашата страница без претходна најава (види подолу). Ние нема да бидеме одговорни ако од која било причина нашата страница е недостапна во кое било време или за кој било период.

Од време на време, може да го ограничиме пристапот до некои делови на нашата страница, или целата наша страница, на корисниците кои се регистрирале кај нас.

Ако изберете, или ви се обезбедени, кориснички код за идентификација, лозинка или која било друга информација како дел од нашите безбедносни процедури, мора да ги третирате таквите информации како доверливи и не смеете да ги откривате на трети страни. Имаме право да оневозможиме кој било кориснички код за идентификација или лозинка, без разлика дали сте избрани од вас или доделени од нас, во секое време, доколку според нас не сте биле во согласност со некои од одредбите на овие услови за употреба.

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.